NL EN
logo
U wilt melding maken van misbruik door een door ons gehost forum. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Ons abuse team verwerkt uw melding alleen als deze voldoet aan de volgende criteria:
  • De melding is voorzien van uw identiteit;
  • De melding is ondubbelzinnig;
  • In de melding staat u van ons verwacht;
  • De melding is voorzien van bewijs;

Door de melding te doen aanvaardt u onvoorwaardelijk alle schade die wij en/of onze klant mochten ondervinden als uw melding onterecht blijkt. Als wij kosten moeten maken om uw melding te door een jurist te laten beoordelen, kunnen wij die aan u in rekening brengen, ook als uw melding wel terecht blijkt. Wij stellen u wel zoveel mogelijk vooraf op de hoogte als wij dergelijke kosten moeten maken.

Tevens willen wij u erop wijzen dat:
  • Wij alleen direct ingrijpen als er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatig materiaal of gedrag;
  • Wij niet zelf beheerder zijn van de fora maar anderen de mogelijkheid geven fora te maken en beheren;
  • Veel van onze klanten zijn anoniem en wensen dat te blijven;
  • Wij bewaren geen logs met IP-adressen of dergelijke informatie;
  • Het uiten van meningen is toegestaan;
  • Het plaatsen van een naam op een forum is niet per definitie onmiskenbaar onrechtmatig;

In eerste instantie sturen wij uw verzoek direct door naar onze klant. Deze heeft enkele werkdagen de tijd om te reageren op uw verzoek. Dit wordt door ons systeem gevolgd.
Indien onze klant niet reageert, neemt ons abuse team uw verzoek in behandeling.


Fill out the form below to report abuse. Fields with a * are required.
Name and address details
Name *
Address *
Zip code *
City *
Country *
Telephone number *
E-mail
E-mail address *
E-mail address (repeat) *
Proof of your identity
Transfer via bank-account * You should transfer 1 eurocent to back account IBAN NL 33ABNA 06 10465198 . Make sure you include your telephone number in the description for verification.
Identification * Provide a copy of your identity-card, passport or residence permit. Make sure your personal number has been made unreadable.
?
Report
Purpose of report *
Indicate what you want to achieve with this report.


URL *
Give the most accurate location of the page in question.
Subject / Short description *
Shortly describe the case.
Description *
Here you have room to argue your report.
Prove *
Give proof for your report.
Attachments (e.g. logs/screenshot): ?
Statements
* Ik sta in voor de juistheid van mijn verklaring.
* Ik aanvaard aansprakelijkheid voor alle gevolgen van de melding, mocht deze onjuistheden bevatten, en ik houd Messageboard gevrijwaard van dergelijke gevolgen.