NL EN
logo
U wilt melding maken van misbruik door een door ons gehost forum. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Ons abuse team verwerkt uw melding alleen als deze voldoet aan de volgende criteria:
  • De melding is voorzien van uw identiteit;
  • De melding is ondubbelzinnig;
  • In de melding staat u van ons verwacht;
  • De melding is voorzien van bewijs;

Door de melding te doen aanvaardt u onvoorwaardelijk alle schade die wij en/of onze klant mochten ondervinden als uw melding onterecht blijkt. Als wij kosten moeten maken om uw melding te door een jurist te laten beoordelen, kunnen wij die aan u in rekening brengen, ook als uw melding wel terecht blijkt. Wij stellen u wel zoveel mogelijk vooraf op de hoogte als wij dergelijke kosten moeten maken.

Tevens willen wij u erop wijzen dat:
  • Wij alleen direct ingrijpen als er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatig materiaal of gedrag;
  • Wij niet zelf beheerder zijn van de fora maar anderen de mogelijkheid geven fora te maken en beheren;
  • Veel van onze klanten zijn anoniem en wensen dat te blijven;
  • Wij bewaren geen logs met IP-adressen of dergelijke informatie;
  • Het uiten van meningen is toegestaan;
  • Het plaatsen van een naam op een forum is niet per definitie onmiskenbaar onrechtmatig;

In eerste instantie sturen wij uw verzoek direct door naar onze klant. Deze heeft enkele werkdagen de tijd om te reageren op uw verzoek. Dit wordt door ons systeem gevolgd.
Indien onze klant niet reageert, neemt ons abuse team uw verzoek in behandeling.


Vul onderstaand formulier in om misbruik te melden. Velden met een * zijn verplicht.
NAW-gegevens
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Telefoon nummer *
E-mail
E-mail adres *
E-mail adres (herhaling) *
Bewijs van identiteit
Overmaking via bank * U dient 1 eurocent over te maken naar bankrekening IBAN NL 33ABNA 06 10465198 . Zorg ervoor dat u uw telefoonnummer in de beschrijving zet ter verificatie.
Identiteits-bewijs * Geef hier een kopie van uw identiteits-bewijs, paspoort of verblijfsvergunning. Zorg ervoor dat uw BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.
?
Melding
Doel van melding *
Geef aan wat u met de melding wilt bereiken.


URL *
Geef met een zo exact mogelijke locatie aan over welke pagina het gaat.
Onderwerp / Korte beschrijving *
Formuleer kort en bondig de zaak.
Beschrijving *
Beschrijf wat er aan de hand is.
Bewijs *
Geef hieronder bewijs voor de melding.
Bijlagen (bijv. logs/screenshot): ?
Verklaringen
* Ik sta in voor de juistheid van mijn verklaring.
* Ik aanvaard aansprakelijkheid voor alle gevolgen van de melding, mocht deze onjuistheden bevatten, en ik houd Messageboard gevrijwaard van dergelijke gevolgen.