NL EN
logo

Notice and Takedown (NTD) beleid Hotforum


1. Wat voor materialen zijn verboden om te plaatsen bij Hotforum?


1.1. Het is verboden om met gebruikmaking van de diensten van Hotforum de Nederlandse wet te schenden en om inbreuk te maken op de rechten van anderen. Op Hotforum forums mogen dus bijvoorbeeld geen materialen worden geplaatst die:

2. Wat kan ik doen als ik verboden materiaal vind op een Hotforum forum?


2.1. U kunt een NTD-melding indienen via onze Abuse-pagina. U kunt twee soorten verzoeken plaatsen:

3. Waar moet mijn melding aan voldoen?


3.1. Uw melding dient alle van de volgende zaken te bevatten:

4. Hoe kan ik mijn BSN-nummer verbergen?


4.1. U kunt dat bijvoorbeeld doen door het BSN-nummer op uw paspoort of identiteitskaart af te plakken, voordat u het onder de scanner legt of er (bijvoorbeeld met uw smartphone) een foto van maakt.

4.2. U kunt ook de scan in een programma als Paint of Photoshop bewerken om het nummer te verwijderen. Let wel: dat moet de enige bewerking zijn, u mag geen andere bewerkingen op de afbeelding hebben uitgevoerd.

5. Wat gebeurt er met mijn melding?


5.1. Hotforum doet haar uiterste best om zo snel mogelijk te reageren op meldingen die voldoen aan de geldende eisen. Als de melding niet voldoet, wordt de melder in de gelegenheid gesteld om de melding te corrigeren. Als de melding daarna nog niet voldoet, zal Hotforum de melding niet verder behandelen.

5.2. Als een melding voldoet aan de eisen en als het voor ons direct volstrekt duidelijk is dat de klacht terecht is en het materiaal waar u over klaagt onmiskenbaar onrechtmatig is, zullen wij het materiaal direct verwijderen.

5.3. Als u heeft gevraagd om NAW-gegevens, is het eerst de vraag of wij wel NAW-gegevens hebben (zie hieronder). Als wij de gevraagde NAW-gegevens hebben, n we zijn van mening dat (i) het aannemelijk is dat de gebruiker van Hotforum inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld en (ii) de melder daarbij ook een redelijk belang heeft aangetoond bij het ontvangen van de gegevens, dan zullen wij deze verstrekken.

5.4. De inhoud van de klacht geven wij altijd ongewijzigd, en waar mogelijk geautomatiseerd, door naar de gebruiker die het forum of het bericht heeft geplaatst, mits wij daar nog contactgegevens van hebben . Wij maken uw identiteit, die u verplicht aan ons heeft doorgegeven, niet zelf bekend aan de gebruiker, maar houd er wel rekening mee dat de gebruiker uit de inhoud van uw bericht uw identiteit eventueel zou kunnen afleiden.

6. Hebben wij wel NAW-gegevens?


6.1. Wij hanteren geen identiteitscontrole voor het plaatsen van een forum of een bericht en wij laten oude fora en berichten normaal gesproken gewoon staan. Het kan dus zijn dat wij geen of alleen verouderde of onjuiste gegevens hebben.

7. Wat zijn mijn rechten als gebruiker?


7.1. Wij stellen de gebruiker altijd op de hoogte als wij naar aanleiding van een klacht NAW-gegevens verstrekken of materiaal verwijderen, mits wij het e-mailadres van de gebruiker hebben.

7.2. Nadat wij de klacht hebben doorgegeven aan de gebruiker, heeft deze 7 dagen de tijd om te reageren. Indien er een reactie verschijnt, wordt die automatisch doorgegeven naar de klager.

8. Via welke communicatiemiddelen verloopt het NTD-proces?


8.1. De klager moet altijd gebruik maken van het formulier op onze Abuse-pagina. Alle communicatie die vervolgens plaatsvindt in de NTD-procedure van Hotforum, is via e-mail. De klager krijgt dus e-mails van Hotforum en de gebruiker ook, mits wij daarover beschikken.

8.2. Wij hebben ervoor gezorgd dat de e-mailberichten die wij doorzetten van de klager naar de gebruiker en vice versa automatisch worden ontdaan van het e-mailadres, zodat de klager niet het e-mailadres van de gebruiker ziet en visa versa (tenzij dat adres in de inhoud van het bericht zelf staat uiteraard).

9. En de vrijheid van meningsuiting dan?


9.1. Iemand die een forum beheert of daar een bericht op plaatst, heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is echter niet onbegrensd en geldt eerder tegenover de staat dan tegenover anderen. Bij zaken van maatschappelijk belang en politiek debat, geldt ook een grotere vrijheid dan bij geroddel over de buurman.

9.2. Als aanbieder van de mogelijkheid om forums te beheren en berichten te plaatsen, heeft Hotforum ook een recht om in te grijpen. Wij zijn daar terughoudend mee, maar als het moet, dan moet het.