NL EN
logo
Vul onderstaand formulier in om misbruik te melden. Velden met een * zijn verplicht.
NAW-gegevens
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Telefoon nummer *
E-mail
E-mail adres *
E-mail adres (herhaling) *
Bewijs van identiteit
Overmaking via bank * U dient 1 eurocent over te maken naar bankrekening IBAN NL 33ABNA 06 10465198 . Zorg ervoor dat u uw telefoonnummer in de beschrijving zet ter verificatie.
Identiteits-bewijs * Geef hier een kopie van uw identiteits-bewijs, paspoort of verblijfsvergunning. Zorg ervoor dat uw BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.
?
Melding
Doel van melding *
Geef aan wat u met de melding wilt bereiken.


URL *
Geef met een zo exact mogelijke locatie aan over welke pagina het gaat.
Onderwerp / Korte beschrijving *
Formuleer kort en bondig de zaak.
Beschrijving *
Beschrijf wat er aan de hand is.
Bewijs *
Geef hieronder bewijs voor de melding.
Bijlagen (bijv. logs/screenshot): ?
Verklaringen
* Ik sta in voor de juistheid van mijn verklaring.
* Ik aanvaard aansprakelijkheid voor alle gevolgen van de melding, mocht deze onjuistheden bevatten, en ik houd Hotforum gevrijwaard van dergelijke gevolgen.